ЦЭС

99104255, 99199675 ch.batmanlai@mongoline.co.jp

Бизнес ачаа

Японоос Улаанбаатарлуу контайнер шэйринг

Контайнерийн 1/4 ашиглах үеийн нийт зардал, ашиглах боломжтой зай

    Ашиглагдах зай     1/4 үеийн нийт үнэ
  ① Контайнер ачих дотоод зардал     1/4 үед
¥67500
    1/4=17M³     1M³=15882yen
FOB費用
  ② Тээврийн зардал    1/4
輸送費

※ Дээрхи үнийн санал зөвхөн давхарлагдан ачигдах боломжтой ачаанд хэрэглэгдэнэ.

※40’HC контайнерийн хэмжээ Урт12м, Өргөн2.35м, Өндөр 2.75м

※Ханшны өөрчлөлттэй уялдан дээрхи үнэд өөрчлөлт орох үе байна.

※Контайнер шэйр хийх бол 08031908321 холбогдоорой.

Бизнес ачаатай хүмүүс контайнер шэйринг хийж болно.Контайнер шэйринг хийснээр 1М³=15882 гэсэн үнэ боломжтой болж байна.